نوروزی
امیر طه نوروزی
کوچینگ و منتورینگ
منتورینگ منتورینگ

این مجموعه با رویکرد توانمندسازی جامعه مهندسین پایه گذاری شده است. می دانیم که برای موفقیت در دنیای کسب وکار علاوه بر دانش تخصصی نیاز به مهارت ها و دانش کسب وکار داریم و متاسفانه مهندسان متخصص بسیاری در کشورمان در رشته های مختلف به دلیل عدم مهارت های کافی در کسب و کار و ارتباطات به اندازه کافی به موفقیت دست پیدا نکرده اند. این مجموعه با این هدف ایجاد شده تا با آموزش مهارت های کوچینگ و دانش بیزینس و همچنین منتورینگ در زمینه کسب و کار مهندسی بتوانیم خدمتی به جامعه مهندسین کرده باشیم.

درباره امیر طه نوروزی

• بنیانگذار EMC ( بیزینس کوچینگ و منتورینگ مهندسی)
• موسس و مدیرعامل شرکت طراحی، آموزشی پاراسیویل
•دانش آموخته مهارت های کوچینگ مورد تایید فدراسیون بین المللی کوچینگ
• فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شاهرود و کارشناسی ارشد عمران گرایش زلزله از دانشگاه شهید رجایی تهران و دانشجوی دکتری عمران
• نویسنده دوکتاب تخصصی در زمینه مهندسی عمران و یک کتاب در زمینه مدیریت
• بنیانگذار متود E-Learning در مهندسی عمران
• برنده لوح تقدیر مدیر برتر از خانه مدیران ایران
• تنها دارنده ی ایزو های بین المللي در مهندسی
• رکورد دار برگزاری بزرگترین سمینارهای آموزشی در مهندسی عمران با بیش از 1200نفر شرکت کننده
• تجربه بیشتر از یک میلیون مترمربع پروژه به عنوان طراح و یا کنترل کننده پروژه
• دارای بیش از ۲۷۵۰۰ دانش پذیر دوره های آموزشی تخصصی

عکس
تیم emc
عکس مدیران
فاطمع علی نیا

قائم مقام EMC

کارشناس مدیریت آموزشی

بیزینس کوچ، دانش آموخته مهارت های کوچینگ مورد تایید فدراسیون بین المللی ICF

مدیر و موسسِ موسسه برگزاری آرمانشهر

مدیر بازاریابی و فروش آشا شوروم

عکس مدیران
فاطمع علی نیا

قائم مقام EMC

کارشناس مدیریت آموزشی

بیزینس کوچ، دانش آموخته مهارت های کوچینگ مورد تایید فدراسیون بین المللی ICF

مدیر و موسسِ موسسه برگزاری آرمانشهر

مدیر بازاریابی و فروش آشا شوروم

حمید صباغی

مارکتینگ استراتژیست EMC

مارکتینگ استراتژیست Iranian Stone refrence

مارکتینگ استراتژیست همستاد

هم بنیان گذار شرکت دانش بنیان صبابیت

بنیان گذار گروه بازاریابی حمید صباغی

مشاور بازاریابی هلنسا

مربی بازاریابی 150 مدیر فعال کشوری

عکس
عکس
حمید صباغی

مارکتینگ استراتژیست EMC

مارکتینگ استراتژیست Iranian Stone refrence

مارکتینگ استراتژیست همستاد

هم بنیان گذار شرکت دانش بنیان صبابیت

بنیان گذار گروه بازاریابی حمید صباغی

مشاور بازاریابی هلنسا

مربی بازاریابی 150 مدیر فعال کشوری

عکس مدیران
ارش اسماعیلی

مدیر و استراتژیست فروش EMC

بيزينس كوچ حرفه اي داراي مدرك PCC از فدراسيون جهاني كوچينگ ICF

دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي عمران از دانشگاه تهران

بنیانگذار تیم بیزینس کوچینگ آرش اسماعیلی

مدیر عامل گالری طلای آرامه

تجربه بيش از ١٠٠٠ ساعت جلسه بيزينس كوچينگ

عکس مدیران
ارش اسماعیلی

مدیر و استراتژیست فروش EMC

بيزينس كوچ حرفه اي داراي مدرك PCC از فدراسيون جهاني كوچينگ ICF

دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي عمران از دانشگاه تهران

بنیانگذار تیم بیزینس کوچینگ آرش اسماعیلی

مدیر عامل گالری طلای آرامه

تجربه بيش از ١٠٠٠ ساعت جلسه بيزينس كوچينگ

فهرست

لطفا صبر کنید